Moderní způsob komunikace dnes již počítá s používáním internetových služeb. Naše společnost usiluje o zavedení komunikace s klienty v režimu on-line, respektive o zavedení krátkých komunikačních internetovských kanálů. v praxi to znamená, že podkladové informace si postupně vyměňujeme za pomoci již ne jenom e-mailových poštovních zpráv, ale také s využitím webhostingu, kde každý náš klient dostane přidělené svoje přístupové práva, samozřejmě při dodržení pravidel bezpečné komunikace (antivirové prostředky a kryptování posílaných souborů). Šetří to čas, má to univerzální použití a urychluje dostupnost pro zainteresované. Rádi uvítáme v našich klientelsko-partnerských řadách taky Vás, co holdujete a upřednostňujete tyto výhody komunikačního urychlení.


Vaši auditoři a znalci