Firma, která navazuje na několikaletou tradici společností INTERAUDIT, které byly založeny se zahraniční majetkovou účastí a poskytují služby svým klientům od začátku roku 1991 v oblastech:

 • audit účetních závěrek
 • oceňování podniků a jejich jednotlivých složek majetku, závazků a vlastního kapitálu
 • ekonomické a účetní poradenství včetně dohledu nad interním účetním prostředním

Těžíme ze zkušeností nabytých za období činnosti pro nejrůznější zákazníky na území České i Slovenské republiky.

INTERAUDIT LUTO 21 a jeho zaměstnanci se vyznačují:

 • odpovědným přístupem ke klientovi
 • špičkovou odborností a technickou zdatností
 • svým mezinárodním zaměřením
 • šíří svých zkušeností a partnerských vztahů
 • komunikační dovedností a týmovou prací

V České republice má firma INTERAUDIT LUTO 21 zhruba 10 partnerů a zaměstnanců, kromě dalších 10 externích spolupracovníků. Její kanceláře najdete v Praze, Brně a Hodoníně.

Současní společníci INTERAUDIT LUTO 21

Ing. Peter  Kováčik Jednatel společnosti Auditor v ČR,SR, daňový poradce v SR, znalec
Jana Tůmová Prokurista Mzdový specialista a účetní expert
Ing. Silvie Filipová   Asistent auditora a daňového poradce
Miroslav Hubáček Vedoucí Brněnské sekce Asistent auditora a účetní expert
Ing. Dana Kováčiková Jednatelka společnosti Asistent auditora a účetní specialista
Ing. Jaromír Herůdek   IT specialista
Ing. Eva Antonínová   Auditor v ČR a účetní expert
Ing. Lubomír Motl   Daňový poradce v ČR, specialista na DPH a účetní expert

Současní klíčoví spolupracovníci INTERAUDIT LUTO 21

Ing. Bořivoj Rektořík Daňový poradce v ČR a znalec v ČR
RNDr. Peter Ferenc Daňový poradce v ČR, specialista na daňové řízení a účetní expert
Ing. Karolína Russová Tlumočník - překladatel z angličtiny a španělčiny
Ing. Milan Pořízka Tlumočník - překladatel z němčiny a angličtiny, účetní expert
 • V roce 1991 vznikly mateřské společnosti INTERAUDIT SLOVAKIA, s.r.o. v Bratislavě a INTERAUDIT BOHEMIA, s.r.o. v Praze.
 • V roce 1992 začaly vznikat dceřiné společnosti v České i Slovenské republice, mezi kterými byl i INTERAUDIT LUČENEC, s.r.o.
 • V roce 1993 se stal společníkem INTERAUDIT LUČENEC, s.r.o. pan Ing. Kováčik Peter, tehdy jako daňový poradce v SR.
 • V roce 1994 byla založena sesterská společnost INTERAUDIT MORAVIA, s.r.o. se šesti zaměstnanci a dalšími externími spolupracovníky, kde byly spoluzakladateli Ing. Obšil Přemysl a Ing. Štěnička Miroslav, naši dlouholetí spolupracovníci.
 • V roce 1995 se Ing. Kováčik jako společník INTERAUDIT LUČENEC, s.r.o. přestěhoval z Lučence do Hodonína a založil s manželkou v České republice společnost LUTO 21, s.r.o.
 • V roce 1996 vznikla na Slovensku společnost TAXAUDIT, kom. spol., která navazovala na vybrané společnosti INTERAUDIT, se zaměřením na tzv. daňový audit. Spoluzakladatelem, komplementářem a statutářem společnosti byl Ing. Kováčik, který v tomto roce obhájil auditorskou specializaci také v Komoře auditorů České republiky - KAČR.
 • V roce 1997 vznikla v rámci společností INTERAUDITů nová zastřešující společnost INTERAUDIT GROUP, s.r.o. Jejím společníkem se stal Ing. Kováčik. V této společnosti je k dispozici 10 auditorů, 30 asistentů auditora a dalších 10 specialistů v dalších návazných oblastech, zejména v oblasti oceňování podniků
 • V letech 1998 a 1999 probíhala stabilizace Ing. Petra Kováčika na auditorském trhu v České republice.
 • V roce 2000 společnost LUTO 21, s.r.o. rozšířila svoji činnost, změnila jméno na INTERAUDIT LUTO 21, s.r.o. a přijala nové společníky.
 • V roce 2001 společnost INTERAUDIT LUTO 21, s.r.o. rozšířila svoji činnost o oceňování majetku koncesí na oceňování věci movitých, věcí nemovitých, nehmotného majetku, finančního majetku a oceňování podniku.
 • V roce 2002 ukončil svoji činnost v naší společnosti Ing. Obšil Přemysl, jeden ze zakladatelů IAL 21, ale dále spolupracuje externě zejména v oblasti oceňování a při realitních a developerských projektech
 • V roce 2003 se společnost INTERAUDIT GROUP, s.r.o. začlenila do mezinárodní sítě auditorských, účetních a poradenských firem NEXIA INTERNATIONAL, která se v mezinárodním měřítku auditorských firem z hlediska velikosti dlouhodobě pohybuje na 10. pozici.
 • V letech 2004 až 2006 společnost zpřesňovala svoji strukturu a užší zaměření na auditorském a znaleckém trhu.
 • V roce 2005 vznikla na Slovensku nová společnost v síti INTERAUDIT Group, s.r.o. s názvem INTERAUDIT Consult, s.r.o., která se zaměřuje na poradenskou činnost zejména v oblasti účetnictví a daní, kde je Ing. Kováčik jednatelem a daňovým zástupcem v oblasti daňového poradenství.
 • V roce 2007 kolega Miroslav Hubáček zřídil novou kancelář a tím i pobočku IAL 21 přímo v centru Brna na Příkop 27/2a, vedle IBC a zároveň zrušil starou provozovnu U dráhy 16, 664 49 Ostopovice
 • V roce 2008 se intenzivněji začala rozvíjet spolupráce s NEXIou AP, a.s. (původně do konce roku 2008 Audit Plus, s.r.o.) a ukončilo se působení Ing. Kováčika v INTERAUDITu Lučenec, s.r.o.
 • V roce 2009 začala naše společnost hlouběji rozvíjet moderní technologie auditu, zejména na základě absolvovaných zkušeností z dohledu nad auditorskou profesí, kterou IAL 21 absolvovala z KAČR koncem října 2008 a také došlo k přeuspořádání vlastnické struktury společníků, kdy Ing. Bořivoj Rektořík prodal svůj obchodní podíl Ing. Daně Kováčikové, dosavadní jednatelce od založení společnosti a Ing. Pavel Jedlička prodal svůj obchodní podíl Ing. Evě Antonínové, úspěšné aktivní asistence auditora v té době.
 • Rok 2010 přinesl změny v INTERAUDIT GROUP, s.r.o., kdy původní zastřešující společnost se stala jednou z dalších lokálních společností v novém sdružení auditorských společností INTERAUDIT. Ing. Kováčik ukončil působení v INTERAUDIT GROUP, s.r.o. a INTERAUDIT LUTO 21, s.r.o. se stalo členem nového zastřešujícího sdružení INTERAUDIT, s působností ve Slovenské a České republice.
 • V roce 2011 začala nová kooperace se společnostmi CONSULTATIO z Vídně a se slovenskou pobočkou a se společností FIZA z Brna.
 • V prosinci 2012 prodal svůj obchodní podíl Ing. Milan Pořízka novému společníkovi Ing. Lubomíru Motlovi, daňovému poradci, specialistovi na DPH problematiku a účetnímu expertovi.
 • V únoru 2013 kolegyně Ing. Eva Antonínová dovršila systém certifikace na auditorku s č. oprávnění 2294 a IAL21 začalo používat nové softwary pro vedení auditorské dokumentace.
 • Rok 2014 začal být ve znamení využívání čtyřletých výsledků výzkumu a vývoje v oblasti Vývoje technologií získávání a provádění auditů. V létě 2014 RNDr. Peter Ferenc prodal svůj obchodní podíl Ing. Pavlu Jedličkovi, společníkovi, který se vrátil zpět. RNDr. Peter Ferenc nadále zůstal spolupracujícím partnerem, a jeho zkušenosti jsou nadále využívány v prospěch chodu společnosti. Koncem léta 2014 kolega Miroslav Hubáček zřídil novou kancelář a tím i pobočku IAL 21 na Sochorové 21, a zároveň zrušil starou provozovnu vedle IBC na Příkopu 27/2a.
 • Koncem roku 2015 a začátkem roku 2016 proběhla další kontrola z dohledu nad auditorskou profesí, kterou IAL 21 absolvovala z KAČR. Poučení z této kontroly nás vedlo k dalšímu zkvalitňování naší auditorské dokumentace.
 • V říjnu 2017 proběhla další kontrola z dohledu nad auditorskou profesí, která navazovala na poučení z předešlého dohledu, přičemž bylo konstatováno, že se již některé neúplnosti vedení dokumentace podařilo vylepšit, ale stále je co zlepšovat.
 • Ve světle absolvovaných kontrol z dohledu nad auditorkou profesí v letech 2018 a 2019 nám začal vypomáhat se zpracováním podkladů od klientů i nový spolupracovník Ing. Jaromír Herůdek, který se stal i společníkem od října 2018, a vyměnil Ing. Pavla Jedličku, který mu prodal svůj obchodní podíl.
 • V září 2020 jsme absolvovali další kontrolu a tím nová poučení. Zejména ve světle COVID19 se začíná měnit priority i u klientů.
 • V roce 2021 v průběhu tzv. COVID-ového období jsme se naučili komunikovat přes google meet spojení jak s klienty, také i mezi sebou, a posílili jsme počet pracovníků ve vedlejším pracovním poměru o dalších 5 zaměstnanců, jednak z oblasti účetních v Brně, tak i jednoho pracovníka v Praze (Petru Záthureckou) a jednoho studenta ze Zlínské Univerzity Tomáše Bati (Bc. Tomáše Gučeka), kterého záměrem je posílit naše řady auditorů v nejbližší možné budoucnosti
 • V prosinci 2022 kolegyně Ing. Karolína Russová prodala svůj obchodní podíl Ing. Silvii Filipové, asistence auditora a asistentce daňového poradce. Ing. Karolína Russová nadále zůstala spolupracujícím partnerem. Zavedli jsme od poloviny prosince 2022 také nový systém kvality auditu a odpovědnosti, který jsme rozvíjeli již od poloviny roku 2021. Posílili jsme také počet pracovníků z oblasti účetních v Brně.