Oceňování je vyjádření názoru na hodnotu dané věci, v našem případě nejčastěji podniku, které je provedené osobou znalou a nezávislou.

Auditem v našem podání je ověření účetní závěrky a výroční zprávy z hlediska, jestli tyto dokumenty věrně a poctivě odráží skutečnosti.

Účetní poradenství je aplikováno na základě dobrých znalostí z oblasti účetnictví, plynoucího z auditorské profese. Navazuje na oceňování podniků.